Pomagam osobom, które:

  • przeżywają kryzys w związku
  • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi
  • mają niską samoocenę
  • cierpią z powodu problemów emocjonalnych
  • poszukują zrozumienia samego siebie
  • pragną poznać przyczyny swoich trudności i im przeciwdziałać
  • znajdują się w sytuacji nagłego kryzysu życiowego
  • cierpią z powodu zaburzeń psychosomatycznych
  • odczuwają dyskomfort z powodu objawów lękowych, nerwicowych, depresyjnych
  • mają problemy wychowawcze z dziećmi

Wybierz dla siebie odpowiednią formę pomocy:

– Konsultacja psychoterapeutyczna (jedna sesja 50 minut)

Konsultacja psychoterapeutyczna jest pierwszym spotkaniem z psychoterapeutą, w trakcie którego będziesz mógł precyzyjniej określić co stanowi dla ciebie trudność, co chcesz zmienić w swoim życiu. Sprawdzimy czy nawiązanie współpracy między nami jest możliwe. Czy Ja jestem osobą, która jest w stanie Ci pomóc, a Ty skorzystać z mojej pomocy.

– Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa (jedna sesja 50 minut)

Psychoterapia krótkoterminowa skierowana jest do osób , które potrzebują pomocy w poradzeniu sobie z konkretnym problemem, w sytuacji kryzysu czy konfliktu, konieczności podjęcia ważnej decyzji. Celem jest rozwiązanie problemu bez wnikania w głębokie mechanizmy i procesy psychiczne osoby, poprzez wzmacnianie jej mocnych stron, wykorzystywanie zasobów, wzmacnianie konstruktywnych strategii radzenia sobie.

– Psychoterapia indywidualna długoterminowa (jedna sesja 50 minut)

Jeśli zdecydujesz się na długoterminową pracę nad sobą, będziemy zajmować się rozwiązaniem Twoich problemów poprzez dotarcie do ich genezy, do często głęboko skrywanych doświadczeń czy traum, do utrwalonych schematów i nawykowych mechanizmów funkcjonowania. Celem jest przepracowanie terapeutyczne trudności , by możliwa była pełniejsza i głębsza zmiana. Taka psychoterapia może sięgać do przyczyn większej liczby zaburzeń i usuwać je, a przynajmniej przynosić istotną poprawę. Dzięki terapii długoterminowej stajesz się bardziej świadomy swoich potrzeb, emocji, sposobów nawiązywania relacji ze światem i samym sobą, dzięki czemu w większym stopniu może brać odpowiedzialność za swoje życie i kierunek zmiany.

– Terapia par (sesja trwa 60 lub 90 minut)

Forma pomocy dla osób, które mają trudności w relacji, przeżywają kryzys w związku, mają problemy  z porozumieniem się z partnerem. Pomoc polega na zidentyfikowaniu problemu w związku, poszukiwaniu sposobów  rozwiązań trudności danej pary, pomoc w poprawie komunikacji.

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie.

– Konsultacja dla rodziców (jedno spotkanie 60 minut)

Jeśli masz problemy wychowawcze lub edukacyjne z dzieckiem jestem gotowa przyjrzeć się z Tobą ich przyczynom i poszukać sposobu na ich skuteczne rozwiązanie.

– Mediacje rodzinne (jedna sesja 90 minut)

Mediacje pomagają w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych między członkami rodziny. Najczęściej po pomoc mediatora sięgają osoby, dla których mediacja jest alternatywą wobec postępowania sądowego. Prowadzę mediacje okołorozwodowe, pomagam w opracowaniu planu rodzicielskiego

– Superwizja terapeutów oraz grup zawodowych pracujących w obszarze pomagania (superwizja indywidulana 60 minut, grupowa w zależności od ilości osób w grupie)

Spotkania superwizyjne to współpraca z osobą mającą większe doświadczenie terapeutyczne w celu wzbogacania własnych umiejętności terapeutycznych i kompetencji zawodowych z zakresu pomagania. Przyglądanie się trudnościom w pracy z klientem, a także odkrywanie własnych zasobów. Superwizja jest wsparciem dla osób wykonujących pracę związaną z pomaganiem innym ludziom. Skierowana jest do następujących grup zawodowych: terapeutów, psychoterapeutów, asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pracowników placówek opiekuńczych, pedagogów, psychologów.