CENNIK USŁUG


Nazwa usługi Czas Cena
Poradnictwo psychologiczne, terapia psychologiczna 50 minut 140-150 zł
Poradnictwo pedagogiczne, terapia rodzicielska 50-60 minut  150 zł
Diagnoza psychologiczna 60 minut 200 zł
Mediacje 60 – 90 minut 180 -250 zł
Sesja terapeutyczna specjalisty psychoterapii uzależnień 50 minut 150 zł
Sesja psychoterapii dorosłych, dzieci, młodzieży, terapia EMDR 50 minut psychoterapeuta w trakcie szkolenia z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii – 160 zł

psychoterapeuta po zakończonym szkoleniu z psychoterapii- 180 zł

certyfikowany psychoterapeuta, superwizor psychoterapii – 200 zł

Konsultacja diagnostyczna w sprawie dziecka 60 minut 200 zł
Sesja psychoterapii pary 60 minut 250 zł
Sesja psychoterapii pary 80 minut 300 zł
Superwizja indywidualna 60 minut 300 zł
Superwizja grupowa (ceny ustalane są w zależności od czasu trwania spotkania i liczebności grupy).

Koszt uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach grupowych ustalany jest indywidulanie, w zależności od tematyki.