CENNIK USŁUG


Nazwa usługi Czas Cena
Poradnictwo psychologiczne 50 minut 130 zł
Poradnictwo pedagogiczne, terapia rodzicielska 50 minut 130 zł
Diagnoza psychologiczna 60 minut 160 zł
Mediacje 60 – 90 minut 180 -250 zł
Sesja terapeutyczna specjalisty psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji 50 minut 140 zł
Sesja psychoterapii dorosłych, dzieci, młodzieży, terapia EMDR 50 minut 140-160 zł
Konsultacja diagnostyczna w sprawie dziecka prowadzona przez dwóch specjalistów 60 minut 200 zł
Sesja psychoterapii pary 60 minut 200 zł
Sesja psychoterapii pary 90 minut 250 zł
Superwizja indywidualna 60 minut 240 zł
Superwizja grupowa (ceny ustalane są w zależności od czasu trwania spotkania i liczebności grupy).

Koszt uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach grupowych ustalany jest indywidulanie, w zależności od tematyki.