CENNIK USŁUG


Nazwa usługi Czas Cena
Poradnictwo psychologiczne 50 minut 140-150 zł
Poradnictwo pedagogiczne, terapia rodzicielska 50-60 minut 130-150 zł
Diagnoza psychologiczna 60 minut 160 zł
Mediacje 60 – 90 minut 180 -250 zł
Sesja terapeutyczna specjalisty psychoterapii uzależnień 50 minut 140 – 150 zł
Sesja psychoterapii dorosłych, dzieci, młodzieży, terapia EMDR 50 minut 160-180 zł
Konsultacja diagnostyczna w sprawie dziecka 60 minut 200 zł
Sesja psychoterapii pary 60 minut 220 zł
Sesja psychoterapii pary 80 minut 260 zł
Superwizja indywidualna 60 minut 300 zł
Superwizja grupowa (ceny ustalane są w zależności od czasu trwania spotkania i liczebności grupy).

Koszt uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach grupowych ustalany jest indywidulanie, w zależności od tematyki.