AKTUALNOŚCI


 

WARSZTATY DLA RODZICÓW

 

Od połowy września 2024 r. uruchamiamy grupę psychoedukacyjną dla rodziców:

Jak wspierać dziecko w sytuacji rozwodu.

Jeśli planujecie rozstanie lub już jesteście w sytuacji okołorozwodowej i potrzebujecie wsparcia, pomocy w przygotowaniu dziecka do rozpadu rodziny zapraszamy do udziału w grupie. Chcecie podnieść swoje kompetencje rodzicielskie, zminimalizować skutki emocjonalne Waszego rozstania, ochronić dzieci przed utratą poczucia bezpieczeństwa i zadbać o ich stan psychiczny zapraszamy do udziału w grupie.

Planujemy cykl czterech spotkań w każdej edycji, na których dowiecie się:

 • Jak i kiedy powiedzieć dziecku o rozstaniu rodziców uwzględniając wiek dziecka.
 • Co wspiera dziecko w sytuacji rozpadu rodziny. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, gdy rodzice się rozstają.
 • Jakie są najczęstsze i najbardziej zaburzające zachowania rodziców w sytuacji rozwodu i jak ich unikać.
 • W jaki sposób dziecko przystosowuje się do rozpadu rodziny i jak można mu w tym pomóc.

Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach 18.00 — 19.30

Koszt jednego spotkania 100 zł, płatność z góry za cztery spotkania.

Liczba uczestników: do 8 osób.

Miejsce: Gabinet Psychologiczny i Psychoterapii DobroStan ul. Cicha 5 Ostrołęka.

Kwalifikacja do grupy odbywać się będzie na podstawie indywidulanych konsultacji.

Prowadząca: Agnieszka Pieczyńska — pedagog, psychoterapeutka, superwizorka, mediator rodzinny.  Od 2005 r. prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną. Od 2009 do 2024 r.  pracowała w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce opiniując w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w tym w postępowaniach rozwodowych.

 

Osoby chętne do udziału w grupie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 605 657 077.

 


 

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

 

Młodość to czas odkrywania świata, relacji z bliskimi i ludźmi oraz samego siebie. To przygoda pełna wyzwań, która przynosi różne zakręty w kierunku dorosłości. Udział w warsztatach dla młodzieży daje możliwość lepszego zrozumienia siebie oraz swoich relacji z innymi, zdobycia umiejętności społecznych i interpersonalnych, które są ważne w radzeniu sobie w codziennych sytuacjach szkolnych i domowych.

Termin warsztatów: oferta stała, grupy są uruchamiane po zgłoszeniu 6-8 osób. 

 • Wiek uczestników: I-III klasy szkoły średniej.
 • Grupa jest prowadzona przez psychologa oraz pedagoga-trenera TUS i TKZ.
 • Miejsce warsztatów: Gabinet Psychologiczny i Psychoterapii DobroStan Ostrołęka ul. Cicha 5.
 • Cena warsztatów:  każde trwa 90 –  120 minut ( w zależności od ilości uczestników), jedno spotkanie kosztuje 100 zł. Nie ma możliwości zapisu na pojedyncze warsztaty. Możliwość dokonania wpłaty w ratach.
 • Przed przystąpieniem do grupy prowadzimy konsultację rekrutacyjną — jest to spotkanie z dzieckiem i rodzicem. Koszt konsultacji: 150zł. Czas konsultacji: 50 — 60 minut.
 • Rekrutacja: przez cały rok.
 • Dla rodziców i uczestników warsztatów oferujemy dobrowolne spotkanie podsumowujące warsztaty (omówienie obserwacji, postępów, zaleceń i wskazówek).
  Koszt konsultacji: 150zł. Czas konsultacji: 50 — 60 minut.
 • spotkania grupy planujemy w każdą środę tygodnia od godziny 18.00 do 19.30 – 20.00.

Jeśli masz trudności w relacjach z innymi, ze zrozumieniem siebie, doświadczasz lęku w codziennych sytuacjach, który utrudnia Ci funkcjonowanie i wycofuje z aktywności życiowych, nie rozumiesz siebie i/lub innych wokół — ten warsztat jest dla Ciebie.

Prowadzące:

Aneta Andersz – psycholog, psychoterapeutka. Posiada bogate doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, które nadal rozwija w placówce pedagogiczno – oświatowej i opiniodawczej.

Agnieszka Janowska Szymczyk – pedagog, trener TUS. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami, które zdobywała pracują w powiatowym centrum pomocy rodzinie i w placówce opiniodawczej.

 

Osoby chętne do udziału w grupie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 605 657 077.

 


 

SUPERWIZJA

 

Jeśli szukasz superwizji i chcesz rozwinąć kompetencje psychoterapeutyczne to zapraszamy do grupy superwizyjnej online.

Prowadząca: Agnieszka Pieczyńska – od wielu lat pracuje z klientami indywidualnym i z parami, głównie
w podejściu humanistyczno—doświadczeniowym, ale też systemowym. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapii Gestalt oraz czteroletnie szkolenie terapii par i rodzin.  Obecnie kształci się w podejściu EFT – terapia skoncentrowana na emocjach. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora EAGT i PTPG.

Spotkania grupy odbywać się będą raz w miesiącu począwszy od września 2024 r.  w piątki w godzinach 10.00 — 14.00.
Terminy spotkań: każdy drugi piątek miesiąca
Ilość osób w grupie: 4—6.
Koszt: 300 zł spotkanie.
Kontrakt: wrzesień 2024 r. — czerwiec 2025 r.
Miejsce spotkań: platforma zoom.

Osoby chętne do udziału w grupie superwizyjnej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 605 657 077.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

 

Forma warsztatów skoncentrowanych wokół rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci.

Zajęcia są dedykowane dla uczniów klas , I-III, IV-VI, VI- VIII szkoły podstawowej z:

 • problemami adaptacyjnymi (np. trudności z funkcjonowaniem w grupie),
 • problemami w budowaniu i utrzymywaniu relacji społecznych (np. wycofanie, nieśmiałość, strach przed nowymi znajomościami, alienacja),
 • trudnościami w wyrażaniu uczuć i emocji,
 • trudnościami z rozumieniem i przestrzeganiem granic, reguł, zasad,
 • mających problemy z asertywnością,
 • przejawiającymi zachowania agresywne, autoagresywne, opozycyjne,
 • mających niskie poczucie własnej wartości, nieakceptujących samego siebie,
 • mających za sobą traumatyczne doświadczenia (np. przemoc fizyczna).

Poprzez udział w zajęciach dzieci mają możliwość przezwyciężania problemów,  których doświadczają. Grupa pozwala na budowanie atmosfery bezpieczeństwa, oraz pełni rolę wspierającą – pomaga uczestnikom w radzeniu sobie z trudnościami. Każdy uczestnik ma prawo głosu (jeśli chce). Nikt nie jest poddawany ocenie – liczy się to, w jaki sposób chcemy rozwiązać wybrany problem. Ćwiczenia i zadania wykonywane są wspólnie – pod koniec zajęć każdy ma możliwość wyrażenia swojego zdania na temat tego, co przeżył i doświadczył na zajęciach.

Termin warsztatów: oferta stała, grupy są uruchamiane po zgłoszeniu 6-8 osób.

 • Miejsce warsztatów: Gabinet Psychologiczny i Psychoterapii DobroStan Ostrołęka ul. Cicha 5,
  Cena warsztatów: każde spotkanie trwa 90-120 min. ( w zależności od liczby uczestników)
 • Koszt: jedno spotkanie kosztuje 100 zł. Nie ma możliwości zapisu na pojedyncze warsztaty. Możliwość dokonania wpłaty w ratach.
 • Przed przystąpieniem do grupy prowadzimy konsultację rekrutacyjną — jest to spotkanie z dzieckiem i rodzicem. Koszt konsultacji: 150zł. Czas konsultacji: 50 — 60 minut.
 • Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 17:30/18:00 – 19:30/20:00

Na spotkaniach :

 • rozwijamy umiejętności społeczne takie, jak asertywność, komunikacja, nawiązywanie i budowanie pozytywnych relacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • budujemy poczucie własnej wartości oraz tożsamości, poznajemy siebie samego, mocne i słabe strony, dążymy do samoakceptacji;
 • rozwijamy umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich uczuć w konkretnych sytuacjach, uczymy się panowania nad emocjami, samokontroli.

Prowadzące:

Izabela Musiał – pedagog, posiada kwalifikacje z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, socjoterapii z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu.  Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.  Od kilkunastu lat pracuję  z uczniami ze specjalnymi potrzebami, problemami  wychowawczymi, zaburzeniami rozwojowymi  i emocjonalnymi.
W ramach udzielanej specjalistycznej pomocy pedagogicznej prowadzi zajęcia indywidualne  i grupowe mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka (zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, TUS, zajęcia z wychowawcą).

Joanna Kacprzak – pedagog, doradca zawodowy z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w szkole podstawowej. Na co dzień pracuje na stanowisku pedagoga specjalnego, uczestniczy w sporządzaniu i realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wspiera rodziców, nauczycieli, wychowawców przy rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń edukacyjnych uczniów. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadząc zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, spotkania indywidualne oraz porady.

 

Osoby chętne  prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 605 657 077.