Nazywam się Agnieszka Pieczyńska. Od 2004 r. wykonuję zawód psychoterapeuty. Szkolenie psychoterapeutyczne odbyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Posiadam certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT). W 2012 r. ukończyłam szkolenie dla superwizorów uzyskując certyfikat superwizora Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT)

Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Posiadam uprawnienia mediatora rodzinnego oraz kwalifikacje z zakresu zarządzania i marketingu.

Obecnie jestem w trakcie kolejnego czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w zakresie terapii rodzin i par w ujęciu systemowym i psychodynamicznym, które prowadzi Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS w Warszawie. Poszerza to moje metody pracy o inne podejścia psychoterapeutyczne a także daje uprawnienia do prowadzenia psychoterapii par.

Pomagam osobom, które doświadczają trudności w codziennym życiu, zmagają się z brakiem samoakceptacji, cierpią w kontakcie z samym sobą lub w relacjach z innymi, mają problemy natury emocjonalnej i psychicznej. Opieram się na założeniach psychoterapii humanistycznej, systemowej i psychodynamicznej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z młodzieżą i rodzicami w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, z osobami uzależnionymi od narkotyków w poradni uzależnień, prowadząc psychoterapię indywidualną w poradni zdrowia psychicznego, jako wykładowca w kolegium nauczycielskim, trener warsztatów dla nauczycieli, prowadząc superwizję dla nauczycieli, asystentów rodzinnych oraz innych grup zawodowych. Od 2005 r. prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną, obecnie w Ostrołęce, przez lata we współpracy z Ośrodkiem Psychoterapii SADY w Warszawie, gdzie aktualnie prowadzę superwizję dla psychoterapeutów.

W swojej pracy znaczącą wagę przywiązuję do aspektów etyki zawodowej. Pozostaję w stałej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i European Association for Psychoterapy.

Mam szczęście wykonywać zawód, który przynosi mi mnóstwo satysfakcji i radości.