Wybierz dla siebie odpowiednią formę pomocy:

– Konsultacja psychoterapeutyczna (jedna sesja 60 minut- koszt 150 zł)

Konsultacja psychoterapeutyczna jest pierwszym spotkaniem z psychoterapeutą, w trakcie którego będziesz mógł określić co stanowi dla ciebie trudność, co chcesz zmienić w swoim życiu. Sprawdzimy czy nawiązanie współpracy między nami jest możliwe. Czy Ja jestem osobą, która jest w stanie Ci pomóc, a Ty – skorzystać z mojej pomocy.

– Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa (jedna sesja 50 minut – koszt 150 zł)

Psychoterapia krótkoterminowa skierowana jest do osób, które potrzebują pomocy w poradzeniu sobie z konkretnym problemem, w sytuacji kryzysu czy konfliktu, konieczności podjęcia ważnej decyzji. Celem jest rozwiązanie problemu bez wnikania w głębokie mechanizmy i procesy psychiczne osoby, poprzez wzmacnianie jej mocnych stron, wykorzystywanie zasobów, wzmacnianie konstruktywnych strategii radzenia sobie.

– Psychoterapia indywidualna długoterminowa (jedna sesja 50 minut – koszt 150 zł)

Jeśli zdecydujesz się na długoterminową pracę nad sobą, będziemy zajmować się rozwiązaniem Twoich problemów poprzez dotarcie do ich genezy, do często głęboko skrywanych doświadczeń czy traum, do utrwalonych schematów i nawykowych mechanizmów funkcjonowania. Celem jest terapeutyczne przepracowanie trudności, by możliwa była pełniejsza i głębsza zmiana. Dzięki terapii długoterminowej stajesz się bardziej świadomy swoich potrzeb, emocji, sposobów nawiązywania relacji ze światem i samym sobą, dzięki czemu w większym stopniu możesz brać odpowiedzialność za swoje życie i kierunek zmiany.

– Terapia par (sesja trwa 60 minut – koszt 200 zł, sesja 80 minut – koszt 240 zł)

Forma pomocy dla osób, które mają trudności w relacji, przeżywają kryzys w związku, mają problemy z porozumieniem się z partnerem. Pomoc polega na zidentyfikowaniu problemu w związku, poszukiwaniu sposobów rozwiązań trudności danej pary, pomoc w poprawie komunikacji.

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie.

– Superwizja psychoterapeutów oraz grup zawodowych pracujących w obszarze pomagania (superwizja indywidulana 60 minut, grupowa – w zależności od ilości osób w grupie) – koszt 200 – 250 zł 60 minut

Spotkania superwizyjne to współpraca z osobą mającą większe doświadczenie terapeutyczne w celu wzbogacania własnych umiejętności terapeutycznych i kompetencji zawodowych z zakresu pomagania. Przyglądanie się trudnościom w pracy z klientem, a także odkrywanie własnych zasobów. Superwizja jest wsparciem dla osób wykonujących pracę związaną z pomaganiem innym ludziom. Skierowana jest do następujących grup zawodowych: terapeutów, psychoterapeutów, asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pracowników placówek opiekuńczych, pedagogów, psychologów.

Jeśli nie jesteś w stanie spotkać się ze mną w gabinecie, możliwa jest dla mnie praca online.