Agnieszka Pieczyńska - psychoterapia Ostrołęka

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i trenerem rekomendowanym przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt.. https://gestaltpolska.org.pl/pl/lista-certyfikowanych-psychoterapeutow-gestalt?l=P

W 2012 r. ukończyłam szkolenie dla superwizorów prowadzone przez Instytut Terapii Gestalt. Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „ Nadzieja” w Ostrołęce. Posiadam uprawnienia mediatora rodzinnego oraz kwalifikacje z zakresu zarządzania i marketingu. Prowadzę terapię szkoleniową dla osób uczących się psychoterapii.

Obecnie jestem w trakcie kolejnego czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w zakresie terapii rodzin i par w ujęciu systemowym i psychodynamicznym,, które prowadzi Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS w Warszawie. Poszerza to moje metody pracy o inne podejścia psychoterapeutyczne.

Od 2004 roku prowadzę indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Warszawie i Ostrołęce. Pomagam osobom, które doświadczają trudności w codziennym życiu, zmagają się z brakiem samoakceptacji, cierpią w kontakcie z samym sobą lub w relacjach z innymi, mają problemy natury emocjonalnej i psychicznej. Opieram się na założeniach psychoterapii humanistycznej , systemowej i psychodynamicznej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z młodzieżą i rodzicami w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w rodzinnym ośrodku diagnostyczno – konsultacyjnym, z osobami uzależnionymi od narkotyków w poradni uzależnień i Stowarzyszeniu „Nadzieja” , prowadząc psychoterapię indywidualną w poradni zdrowia psychicznego, jako wykładowca w kolegium nauczycielskim, trener warsztatów dla nauczycieli, prowadząc superwizję dla nauczycieli i asystentów rodzinnych.

W swojej pracy znaczącą wagę przywiązuję do aspektów etyki zawodowej. Pozostaję w stałej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i European Association for Psychoterapy.

Zajmuję się organizacją szkoleń i warsztatów dla różnych grup zawodowych.

Mam szczęście wykonywać zawód, który przynosi mi mnóstwo satysfakcji i radości.