Agnieszka Pieczyńska - psychoterapia Ostrołęka

Nazywam się Agnieszka Pieczyńska. Od 2004 r. wykonuję zawód psychoterapeuty. Szkolenie psychoterapeutyczne odbyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Posiadam certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT). W 2012 r. ukończyłam szkolenie dla superwizorów.

Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Posiadam uprawnienia mediatora rodzinnego oraz kwalifikacje z zakresu zarządzania i marketingu.

Obecnie jestem w trakcie kolejnego czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w zakresie terapii rodzin i par w ujęciu systemowym i psychodynamicznym, które prowadzi Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS w Warszawie. Poszerza to moje metody pracy o inne podejścia psychoterapeutyczne a także daje uprawnienia do prowadzenia psychoterapii par.

Pomagam osobom, które doświadczają trudności w codziennym życiu, zmagają się z brakiem samoakceptacji, cierpią w kontakcie z samym sobą lub w relacjach z innymi, mają problemy natury emocjonalnej i psychicznej. Opieram się na założeniach psychoterapii humanistycznej, systemowej i psychodynamicznej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z młodzieżą i rodzicami w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, z osobami uzależnionymi od narkotyków w poradni uzależnień, prowadząc psychoterapię indywidualną w poradni zdrowia psychicznego, jako wykładowca w kolegium nauczycielskim, trener warsztatów dla nauczycieli, prowadząc superwizję dla nauczycieli, asystentów rodzinnych oraz innych grup zawodowych. Od 2005 r. prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną, obecnie w Ostrołęce, przez lata we współpracy z Ośrodkiem Psychoterapii SADY w Warszawie.

W swojej pracy znaczącą wagę przywiązuję do aspektów etyki zawodowej. Pozostaję w stałej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i European Association for Psychoterapy.

Mam szczęście wykonywać zawód, który przynosi mi mnóstwo satysfakcji i radości.