Agnieszka Pieczyńska - psychoterapia Ostrołęka

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i trenerem rekomendowanym przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt. Instytut Terapii Gestalt jest pełnoprawnym członkiem FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations), EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychoterapy), posiada także akredytację EAPTI (European Accreditation Psychotherapy Training Institute)

W 2012 r. ukończyłam szkolenie dla superwizorów prowadzone przez Instytut Terapii Gestalt. Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „ Nadzieja” w Ostrołęce. Posiadam uprawnienia mediatora rodzinnego oraz kwalifikacje z zakresu zarządzania i marketingu. Prowadzę terapię szkoleniową dla osób uczących się psychoterapii.

Od 2004 roku prowadzę indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Warszawie i Ostrołęce. Pomagam osobom, które doświadczają trudności w codziennym życiu, zmagają się z brakiem samoakceptacji, cierpią w kontakcie z samym sobą lub w relacjach z innymi, mają problemy natury emocjonalnej i psychicznej. Opieram się na założeniach psychoterapii Gestalt.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z młodzieżą i rodzicami w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w rodzinnym ośrodku diagnostyczno – konsultacyjnym, z osobami uzależnionymi od narkotyków w poradni uzależnień i Stowarzyszeniu „Nadzieja” , prowadząc psychoterapię indywidualną w poradni zdrowia psychicznego, jako wykładowca w kolegium nauczycielskim, trener warsztatów dla nauczycieli, prowadząc superwizję dla nauczycieli i asystentów rodzinnych.

W swojej pracy znaczącą wagę przywiązuję do aspektów etyki zawodowej. Pozostaję w stałej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologicznei i European Association for Psychoterapy.

Zajmuję się organizacją szkoleń i warsztatów dla różnych grup zawodowych.

Mam szczęście wykonywać zawód, który przynosi mi mnóstwo satysfakcji i radości.