Psychoterapia to forma pomocy psychologicznej, która umożliwia zmiany w naszym funkcjonowaniu w celu ulepszenia życia, pozbycia się cierpienia, jest formą leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

W swojej pracy psychoterapeutycznej integruję podejście humanistyczne, systemowe i psychodynamiczne. Psychoterapię rozumiem jako proces zmiany, który dokonuje się w obszarze świadomości i zachowania osoby biorącej udział w procesie terapeutycznym. Celem psychoterapii jest poszerzanie świadomości, a dzięki temu rozwój jednostki w kierunku dojrzałości, autonomii, wolności i odpowiedzialności, poprzez integrację osobowości, wzmacnianie autentycznych potrzeb i pragnień.

Aby wprowadzić zmiany w naszym życiu i w nas samych, musimy uświadomić sobie nasz aktualny sposób istnienia. To pozwala dokonywać wyborów nowych sposobów myślenia, odczuwania i działania. Dzięki pomocy psychoterapeuty uświadamiamy sobie, że mamy wpływ na to, jacy jesteśmy, jak myślimy, odczuwamy i zachowujemy się. Bierzemy więc za to odpowiedzialność, a także za zmiany, jakie decydujemy się wprowadzić.

Mamy naturalną zdolność do zaspokajania swoich wewnętrznych potrzeb, ale często pod wpływem minionych doświadczeń i decyzji nie wykorzystujemy jej. Psychoterapeuta pomaga odkryć wewnętrzne zasoby. Wspiera potrzebę samorealizacji osoby korzystającej z psychoterapii, opierając się na tym, co dzieje się w relacji psychoterapeutycznej.

Często urazy z przeszłości czy ciągnące się niedokończone sprawy ograniczają możliwości zaspokojenia aktualnych potrzeb. Nie jesteśmy w stanie nawiązać satysfakcjonujących relacji, pokonać lęku. Psychoterapeuta pomaga domknąć przeszłość – po to, aby osoba mogła lepiej korzystać z teraźniejszości.

Pomagam osobom, które:

  • przeżywają kryzys w związku
  • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi
  • mają niską samoocenę
  • cierpią z powodu problemów emocjonalnych
  • poszukują zrozumienia samego siebie
  • pragną poznać przyczyny swoich trudności i im przeciwdziałać
  • znajdują się w sytuacji nagłego kryzysu życiowego
  • cierpią z powodu zaburzeń psychosomatycznych
  • odczuwają dyskomfort z powodu objawów lękowych, nerwicowych, depresyjnych

Zanim zdecydujesz się na psychoterapię sprawdź czy osoba, do której się wybierasz,  posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania tego zawodu: posiada ukończone czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poświadczone certyfikatem, jest członkiem  towarzystwa psychoterapeutycznego określonej orientacji, w której pracuje. To gwarantuje, że na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje a także superwizuje swoją pracę. Systematyczna superwizja pracy psychoterapeuty jest wymogiem wykonywania tego zawodu.