„Ja robię swoje i ty robisz swoje.
Nie jestem na świecie po to, by żyć według twoich wyobrażeń,
a ty nie jesteś po to, by żyć według moich.
Ty jesteś ty, a ja jestem ja.
Jeśli się przypadkiem wzajemnie odnajdziemy, to cudownie.
Jeśli się nie odnajdziemy, to trudno”.

Frederick Perls

Psychoterapia to forma pomocy psychologicznej, która umożliwia zmiany w naszym funkcjonowaniu w celu ulepszenia życia, pozbycie się cierpienia, jest formą leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

W swoje pracy psychoterapeutycznej integruję podejście humanistyczne Gestalt, systemowe i psychodynamiczne . Psychoterapię rozumiem jako proces zmiany, który dokonuje się w obszarze świadomości i zachowania. Celem psychoterapii jest poszerzanie świadomości, a dzięki temu rozwój jednostki w kierunku dojrzałości, autonomii, wolności i odpowiedzialności, poprzez integrację osobowości, wzmacnianie autentycznych potrzeb i pragnień.

Aby wprowadzić zmiany w naszym życiu i w nas samych, musimy uświadomić sobie nasz aktualny sposób istnienia. To pozwala dokonywać wyborów nowych sposobów myślenia, odczuwania i działania.
Dzięki pomocy psychoterapeuty uświadamiamy sobie, że mamy wpływ na to, jacy jesteśmy, jak myślimy, odczuwamy i zachowujemy się. Bierzemy więc za to odpowiedzialność, a także za zmiany, jakie decydujemy się wprowadzić.

Terapia Gestalt zakłada, że mamy naturalną zdolność do zaspokajania swoich wewnętrznych potrzeb, ale często pod wpływem minionych doświadczeń i decyzji nie wykorzystujemy jej. Psychoterapeuta pomaga odkryć wewnętrzne zasoby. Wspiera potrzebę samorealizacji osoby korzystającej z psychoterapii, opierając się na tym, co dzieje się w relacji psychoterapeutycznej.

Często urazy z przeszłości czy ciągnące się niedokończone sprawy ograniczają możliwości zaspokojenia aktualnych potrzeb. Nie jesteśmy w stanie nawiązać satysfakcjonujących relacji, pokonać lęku. Psychoterapeuta pomaga domknąć przeszłość – po to, aby osoba mogła lepiej korzystać z teraźniejszości.